joi, 25 iulie 2013

Vremea de-a trăi pe azi

Ca să fie adevărul, adevăr, şi ca să fie timpul, timp adevărat, ca ceea ce a fost să rămână ceea ce a fost şi ceea ce va fi să fie aşa cum este dat, ceea ce va fi, s-au rânduit întâmplările şi ni s-au dat toate motivele să facem ceea ce trebuie făcut, fiindcă altel nu s-ar fi făcut. Timpul şi-a făcut măsură pe măsura a ceea ce era dat să se facă, şi nu şi-a plecat urechea la vorbe spuse ori la simţirile care se lăsau simţite spre înainte înţelegerea celor ce vor urma.
Venise vremea, n-aveam de unde să ştim, cotrobăind cu mintea, cea care, prea plină de gânduri, alte gânduri născocea, lipsindu-se de toate învăţăturile şi toată învăţătura ce-i putea fi motiv de răbdare şi linişte, de s-ar fi vrut nepotrivnică ei, cea care îşi spunea că e nevolnică într-ale limpezirii. Ascuns de ochii tăi, ştiindu-te prea căutătoare spre cele ce vor urma, destinul, toate uşile deschise, sau pe cele care le puteai deschide sorţii, le-a închis, poduri fără motiv puse peste maluri de prăpăstii pe care încercasei a le trece le-a rupt, ape mari a făcut să se ridice pe nefireştile câmpuri ce se arătau drepte doar de jos de erau privite, cu nori negri a umplut cerul în preajma unor înălţimi de care nimeni nu auzise vreodată, doar că cineva, acelaşi care a aprins un foc mare, care să se arate ca stea, ţi le-a spus şi arătat că ar fi loc în care să ajungi, pe cei cu vorbe meşteşugite i-a făcut să tacă, lăsându-ţi doar alegerea de a te întoarce la tine şi a te privi în ochi, plină de speranţa celei dintâi alegeri, cea care fusese înainte chiar de alegerea vieţii ca singura cale spre degrabă înălţare şi întru totul împlinire.
Venise vremea, n-aveam de unde să ştim, cerându-i sufletului, cel care, alături de noi şi întru apărarea noastră stând, cel dintâi fusese prins în ghilotina vieţii şi de care, de multe ori am uitat să ne mai întrebăm, să nu se creadă pe el, cel care înainte le vede şi, cu totul, pe toate le cunoaşte, pentru ca noi să trecem, prin faţa vieţii, drept nemişcători, asemenea munţilor în faţa uraganului care se porneşte având motiv să se pornească, spre a fi curăţitor de vreascuri şi uscături fără sens, primejduind pădurile pline de viaţă. Ascuns de ochii mei, ştiindu-mă prea căutător de limitele prezentului, destinul, oricâte mi-a lăsat să văd, doar înţeles mi-a lăsat să am, pe atunci când motiv de înţelegere nu aveam, şi mi-a lăsat Cerurile deschise, ca să nu cumva să-ţi văd drumul venindu-ţi şi să pun pe fugă timpul, nefiind timpul întâmplării, zăgazurile apelor cele mari le-a cutremurat, ca să mă întreb încotro se va buluci lumea, înfricoşată, înainte de toate de vuietul apei, şi a nu-mi avea răgaz spre a-ţi auzi paşii trecând prin apele ce se luau la întrecere cu paşii tăi, grăbiţi de fierbinţeala ce ardea trecuturile, mi-a arătat cum bat vânturile care se chinuie, înnourând şi prăfuind orizonturile, din răsputeri, să ţină piept luminii stelelor care luminează drumurile drepte şi sufletele mari, spre bucuria celor care-şi pun cenuşa în cap, crezându-se prea strălucitori, pentru a mă trezi, dintr-odată, cuprins de dorul drumului spre mai departe, şi mai departe, prin măreţia simţirilor de neoprit.
Venită-i vremea, dar nu s-au sfârşit toate gândurile, cândva pornite, de cei gânditori la multe, dar la nimic folositoare, de a ne arăta fumuri peste deşerturi, pentru a nu ne crede privirilor adevărul din întâia vorbă rostită, de a ne întreba despre una, despre alta, ca şi cum ceea ce este nou nu poate fi nou ci doar un altceva, asemănător a ceea ce a mai fost, doar datorită faptului că altceva, pentru fiecare, la timpul lui a fost nou. Doar că tot el, destinul, ştiindu-se nemuritor din clipa în care a fost destin să fie, sorţii i-a tăiat avântul de a voi cărările umbrite de arşita soarelui ori ferite de gerul iernii în care pietrele se înmulţesc pentru a face drumuri trainice paşilor hotărâţi, trecând de-a dreptul, peste pustietăţi şi ape, peste câmpuri deschise până-n zarea cea văzută omului, peste munţii ce-şi ame-ninţă prăpastiile cu prăvălirea, spre a nu mai fi oamenilor înfricoşătoare, şi chiar pe noi, prin focuri ne-a trecut spre a ne şti focul ce-n noi arde, chiar cu timpul s-a învoit pentru a se opri când va trebui să se oprească, pentru a face întâia clipă trecut de neuitat, pământ roditor al seminţei ce-şi caută încolţirea şi ieşirea la lumină.
Au mai rămas clipe doar înaintea faptelor hotărâtoare şi de orice piedică dezlegătoare, la timpul care s-a strecurat printre degete, sau s-a ascuns după chipuri văzute şi nevăzute, spre a fi doar acel dintr-un început rostit, punând pecete pe încrederea în vorbele la întâmplare, care şi ele, asemenea întâmplărilor, doar se fac a nu-şi cunoaşte motivul rostirii, ori se dau pe mâna clipelor de odihnă a gândurilor, spre a scăpa în şoapte mai degrabă desluşite decât înţelese, pentru a prevesti şi, mai apoi, să se facă auzite şi de cei care nici nu voiau vreodată să le audă, şi de cei care nu aveau urechi să le audă, voind să vadă cu ochii privilor.
Azi încă trăim realitatea trecuturilor, până când, pierzându-şi cumpătul, trecutul aşa cum a fost el, se va voi să se odihnească, lăsând pe mâine prezentului, care nemaivoindu-şi împotriviri, se va continua într-un alt mâine al aceluiaşi prezent, cu dorul eternităţii.

marți, 23 iulie 2013

Venind dinspre trecut

Greu şi rar, ştiam, se schimbă ceva, iar acum, ca şi cum ceea ce ştiam trebuia în-tărit şi pecetluit, nouă, când tot noi eram şi am spus Da, plecând dinspre trecut, ne-a fost lăsat să ne vedem venirea dinspre acel trecut, şi să înţelegem viitorul ce ni l-am ales, prin semnele pe care prezentului i s-a dat puterea neschimbării de a ne aduce, prin chemare, unul lângă altul, ca să se poată dorinţa învrednici cu fapte, iar fapta să stea stindard, de-a pururea urmării sale, ca semn al făgăduinţei respectate.
Lumini şi umbre, aşa cum au stat, când drumurile ni s-au pornit pentru a avea drumul de acum, încă stau faţă în faţă, şi prin asta se arată că încă mult întuneric este, devreme ce umbrele se văd, şi ele încă tainice ascunzişuri păzesc. De i-ar fi fost omului de înţeles ceea ce seminţele ştiu fără să înveţe undeva şi fără să le înveţe cineva, să încolţească şi să nu-şi coboare privirile înspre adâncul din care îşi iau puterea de a urca spre lumină, şi nu i-ar fi credinţă puterea de a face alte legi, alte rânduieli, pentru ca întoarcerea scormonitoare spre trecutul altora, pentru a găsi comoara care să coboare pe alţii, şi, coborându-i, el să se ştie mai sus, uitând că, ridicându-se pe sine, prin ceea ce este, fără a atinge pe ceilalţi, tot sus l-ar face să fie, în lumea luminilor ne-am fi trăit viaţa făgăduită, şi n-am fi avut motive de rătăcire şi de gânduri răstălmăcite de alţii, nu am fi avut motive de fapte pentru care să se facă păcatul, de către alţii, ori chiar noi, de ne lăsăm de umbre, spre ascunzişuri, atraşi, de a pune, în drept de argument, judecata, şi nici n-am fi avut motiv de a ne uni şi pentru a ne apăra de cele ce înspre pierzare ne împing. În lumea aceasta ce în lumi este împărţită, ne-am fi regăsit din aceeaşi lume venind, la-ncepuut de începuturi, şi n-ar fi trebuit, ca acum, să venim din două lumi, o lume a mea, cea din margini de lume, o lume a ta, cea care se pare a fi bună de se vede dinspre o alta, dar, în ea trăind, numai bună nu e, două lumi care sunt aşa pentru că legile oamenilor le-au făcut şi nu s-au făcut prin tăietura de sabie care să despartă apele care, după cum sunt de tulburi şi vijelioase, ori limpezi şi liniştite, fac să se creadă că timpul curge după legea lor şi nu a sa.
Ştiam de venirea-ţi, ştiam de la plecarea-ţi de atunci, că plecasei pe drumul pe care trebuia să mergi ca acum să vii, fiindu-ţi venirea de acum o revenire, şi-mi stau mărturie cele deja până acum spuse, acele poveşti pe care le-au numit cei care le-au aflat, fără să-mi fie cu supărare, ştiindu-mă cu obiceiul de a spune de dinainte ce va fi să fie, poveşti frumoase, ori vise. Şi-am spus, ca să nu mai pierd timpul după ce vor fi toate adevăr, ştiind ce tu vei fi, ştiind ce vor fi nopţile şi ştiind ce vor fi dimineţile, şi fireasca urmare, şi viaţa, şi adevărul drumului, care doar nouă ne va fi ştiut, ori cel pe care şi alţii îl vor şti, pe drumul împreună către eternitatea căreia îi vom rămâne, ca poveste a regăsirii îtregului care, reîntregit, este şi vindecător, şi dezlegător, şi, dintr-o dată, înălţător.
Venind dinspre trecut ţi-am ieşit în cale, ca amintire a nopţii de judecată care ne-a prins în cartea viitorului înţelegându-ne hotărârea din priviri, când definitivele porunci au fost spuse, pecetluite cu albul zăpezilor târzii, cele care, acum asemenea fiind, gândurilor de început ale dimineţii mi te-au arătat, amintindu-mi un viitor căruia îi sunt deja ştiute faptele. Împreunarea celor ce au fost cândva, alături de cele până acum trăite, cele care ne-au spălat de faptele nopţilor şi de noaptea acelei vieţi în care am trăit ca să ne convingem că focul arde, aprins de firescul lui purificator, înainte de a ne împreuna, înainte de-a ne cere viaţa să-ndreptăţim viaţa ce voită-i să vină, rotitu-ne-a oglinda timpului ca să nu ne vadă nimeni dinainte, ca orice altceva dat de ştire fiind, să se creadă ca trebuind să fie, altfel decât e dat să fie, şi să se vadă că oricât de limpede e scrisul cărţilor, sub colţul unei singure pagini îndoite, nevăzut, adevărul ştiut doar nouă şi doar faptelor noastre se lasă.
Şi fiindcă vieţii ne-am lăsat, cu bună ştiinţă şi dorinţă, datori, ne vom fi în fapte făgăduinţă împlinită. În plecarea-ţi de-atunci, venirea-ţi de azi s-a lăsat văzută, în venirea-ţi de azi, puntea timpului se coboară spre a fi drum, precum în Cer, aşa şi pe Pământ, şi de-a pururea, şi-n veci. Prin vorbele tale spuse-s cele ce trebuiau spuse, umbletului fiind dată deja puterea de a ne reda trăirii prin trăirile care-şi au ştiute până şi formele, prin cele ce au fost şi s-au dorit să mai fie.
Ai plecat spre lumină şi revii spre lumină, peste-ntunericul neştiinţei. Şi-am plecat pe lumină, şi te-aştept pe lumină, să ieşim la lumină. Îţi spun vorba simţirii, nu îmi eşti o nălucă, ce te doare mă doare, când ţi-e bine, mi-e bine, şi mereu sunt cu tine, tot mereu lângă tine, şi te simt parcă-s eu, şi eşti toată în mine. Tot mai clar se văd toate, mai aproape-i urmarea, dorul meu îmi dă veste că-i aproape schimbarea, de a fi cea de pururi, întru tot, totdeauna, de a-ţi fi cel ce sunt, tot mereu şi într-una. Îţi privesc adormirea, la trezire-s de faţă, peste zi, peste noapte, de pe-acum pentru-o viaţă...

joi, 18 iulie 2013

Lasă-mi-te, mie, ia-mă!

Lasă-mi-te, mie, dacă acum ţie nu poţi să te laşi, lasă-mi-te mie, în aceste timpuri care pun piedici celor ce nu se lasă de bună voie împiedicaţi, lasă-mi-te mie aşa cum m-ai luat pe mine, altcândva în grijă şi în pază, în văzul lumii şi-n înţelesul vieţii, ca să îţi ai aripi pentru mai departe şi pentru avântul înspre înălţimile care, acum, de tine întreabă, simţindu-se vinovate de josnicia în care se târăsc unii, dorindu-se în juru-ţi spre a culege boabele de lumină care, precum stelele, împrejuru-ţi, cine poată să vadă le vede şi le simte, câteodată arzând pe cei ce de lumină n-au parte, fiindcă risipitori, nepăsători, şi-au dat-o la schimb pe unele pretenţii de plată şi răspată a unor vorbe fără valoare şi fără sens.
Lasă-mi-te, mie, în toate înţelesurile şi în toate cele mai puţin, ori tot mai greu, voite a fi înţelese, lasă-mi-te aşa cum în această lume omenescul din noi se despovărează de un sine măcinat de temerile clipelor pe care le ştie din viitor venind, pentru a-l face să trăiască viitorul, şi se dăruieşte bucuros de trăirile care nu stau să ceară voie nici trecutului, nici prezenului, ci se avântă, într-un firesc, pe care nici gândul cuiva cu gândurile multora, la un loc puse, nu-l poate mai bine face, crezând în tot ceea ce, fără îndoieli, are urmări, aici şi oriunde, într-un totdeauna pe care doar eternitatea îl poate defini, ea, şi doar ea, fiind un totdeauna deplin. Ca să-ţi ai grija zborului şi să-ţi fie lumina ta călăuză în drumul ce-l ai de făcut, pentru ca nisipurile care, luându-se la întrecere cu vântul, prind fluturii de aripi şi-i îngreunează spre a coborî în nemişcare, pentru a nu sta în calea lor, să fie nemişcătoare, mirate de iuţeala ce o are pasul tău în drumul ce-l vezi, dar încă nu-i dai crezare, lasă-mi-te, mie! Este de ajuns să uităm o clipă de ceea ce suntem, şi ne vom aminti toate trăirile şi amintirile care s-au înţeles a nu se mai ascunde după ele însele.
Lasă-mi-te, mie, acum, când atâtea altele te apasă şi n-ai timp de a-ţi avea în grijă unele sau altele din cele care sunt azi doar urme a ceea ce nici văzute nici zărite nu mai sunt pe de-a-ntregul, ca doar pe cele adevărate să le pui în faptele care să te ducă la limanul pe care, cândva, când ne mai erau la fel faptele, ţi l-ai făgăduit, făgăduinţa fiind pecetluită cu hotărârea pe care o aveau doar cei care ştiau ceea ce va urma să fie. Acelui adevăr, azi o realitate fără îndoieli, fiindu-i datori, a revenit în noi dorinţa de a continua ceea ce s-a început şi ni s-a lăsat promis a continua spre a se duce spre neîndoielnica împlinire. Iar azi, prin întâmplarea aducerii aminte a faptelor ce ne cheamă la a fi faţă în faţă, recunoscându-ne în privirile căutării căutarea privirilor, cele ce sunt singure şi sigure semne că suntem aceiaşi şi la fel, ca atunci, acum. Lasă-mi-te, aşa cum, atunci, ca să fie întregul întreg, întregitori şi întregiţi, amândoi.
Lasă-mi-te, mie, ca să poţi să te eliberezi de singurătatea zorilor furaţi de gândurile vieţii de până acum, de singurătatea serilor în care stai de vorbă cu trecutul şi de singurătatea nopţilor în care visele se tem să se înalţe pînă la poarta Cerurilor pentru a nu se depărta prea mult, preferând să rămână aproape, să te ţină în braţe, pentru a te apăra de cei care fură orice este omenesc, chiar şi liniştea, mersul, sporul, frumuseţea, bucuria. Ca să-ţi poţi privi, în faptele şi trăirile tale bucuria şi frumuseţea, ca să-ţi ştii mersul doar ca umblet al voii şi vrerii tale, oricând şi pe oriunde, să-şi vezi sporul fiecărui gând, uitând de orice pas al pierderii, ca tu însăţi să porţi semnul rodniciei menirii tale, cea care în urma ta s-a lăsat pentru a se arăta odată cu toate celelalte, lasă-mi-te, mie. Ne suntem înţeles şi convingere şi ne suntem scut şi pavăză, unul pentru celălalt, aşa cum nu ne putem fi nouă înşine şi, lăsându-ne unul altuia, acum tu mie ca altă dată eu ţie, toate se vor face precum e dat, precum e rostuit prin ceea ce am fost, prin ceea ce suntem întru ceea ce va fi.
Lasă-mi-te, mie, în vremurile acestea, cu ape tulburi şi învolburări ale cerului, ca să ne fim reazem şi sprijin pragurilor care ne mai stau în cale, ca să poţi să-ţi ai vremea de a lua fără să ceri, de a primi fără să dai socoteală motivelor pentru care ai primit, ca în clar-obscurul pe care umbrele nu se lasă convinse a-l elibera, întorcându-se de unde au plecat mânate de cine ştie ce trăiri bolnave, să-ţi fie orizont larg deschis, fără a fi liniştea de dinaintea furtunilor, nici măcar aşteptarea unei încercări care să spargă o linişte odihnitoare şi dătătoare de avânt. Ca să nu mai simţi focul arzând, ca să nu-ţi mai treci timpul cedând dorinţa la schimb cu înţelegeri ce pot veni de la sine, ca să fii far călăuzitor şi model căutat de toate vorbele bune ale celor care, prin modul tău, pe sine se pot regăsi, lasă-mi-te, mie, ca să te poţi avea pe tine, ţie!
Ca să pot eu fi însumi eu, şi ţie să-ţi pot fi, ceea ce sunt, ceea ce îmi este dat acum şi ceea ce îmi este dat să fiu mai apoi, ca să poţi să ai tot ceea ce vei avea, din tot ce suntem, lasă-mi-te, mie, şi fii drum al drumului pe care, alegându-ţi-l, îl ai de mers şi îl poţi merge acum, ca să nu fie vreodată, oricând ar fi acest vreodată, nevoie să îl iei de la început. Lasă-mi-te, mi-e, ia-mă!

vineri, 12 iulie 2013

Spre câmpul înflorit, tu, noi...

Ştiu, ştiu că aşa se va arăta, celor ce ne vor privi, începutul, ştiu că aşa vor crede că s-a început începutul, ştiu că, miraţi, nu doar ei, chiar şi cei care doar vor auzi, chiar şi cei care te cunosc, chiar şi cei care mă cunosc, vor pune întrebări chiar la fel, aproape aceleaşi, şi după ce răspunsuri vor auzi, fiind nevoiaşi în a crede, învrednicindu-se a căuta dedesubturi şi ascunzişuri, întâmplări doar în închipuirea lor întâmplate... Ţi-am spus deja câtă înţelegere vor avea cei din juru-ţi, deodată fiind în juru-ne...
Unii, întâmplarea o privesc, voind-o, împotriva cuiva, împotriva a ceva, greu pare a se crede în a fi pentru cineva, pentru ceva. E cel dintâi motiv, acesta, pentru care cei fără motiv de a-şi spune părerea, cei care trag cu urechea la ceea ce se povesteşte, cei care trăiesc trăind, în felul lor viaţa altora, te vor întreba despre dorinţele viitorului, şi cu părerea îşi vor da despre urmele trecutului, despre ceea ce vei fi, despre ceea ce am fost. Nici albul şi nici negrul nu va avea loc în vorbele lor, dar vorbindu-se de culori pe care greu le poţi privirii găsi, vei auzi şi tot vei auzi, ba chiar şi după ce apele se vor linişti şi, limpezi, ca pârâu, repede şi hotărât curgător, se vor aşeza să curgă firescul curs spre marele adevăr al realităţii lipsite de dubii şi semne de întrebare.
Câmpul cu flori, cel ce paşii ţi i-a îndrumat, revenind de cândva în gândurile tale, redând copilăria amintirii şi amintirle visului despre perechea nepereche, îndatorată, prin asemănare, îi eşti, aşa cum dator îi sunt prin dorinţa care nu poate fi nici stăvilită, nici împlinită, oricare ar fi fost stavilele ori împlinirile care ar fi dat-o deoparte, dându-i doar dreptul de a deveni regret, de a se pierde în deşertul în care se regăsesc îngropate, înainte de vreme, înainte de a fi ştiut vreodată fapta adevărată, multe suflete rătăcite şi deznădăjduite. Această îndatorare a ta şi această datorie a mea, mai presus de orice gând al oamenilor ce suntem noi, ori al celor ce, prin preajmă-ne, încă mai fac temenele rostului cumpărat prin concesii şi cedări de faţadă, au fost hotărâtoare în acceptarea a ceea ce este văzut, în felul în care este văzut şi a ceea ce este cunoscut, în felul în care doar de noi este cunoscut, altora greu de înţeles.
Ştiu încotro vrei să mergi, tot la fel de bine, dincolo de ceea ce prin cuvintele tale spui, sau chiar ai spus, şi ştiu unde îmi este de trebuinţă să ajung. După vorbele vremurilor şi ale lumii în care a fost dat să ne alegem timpul regăsirii, s-ar spune că înspre folos ne sunt drumurile şi cu folos se face drumul. N-am cum să spun că, deşi cuvântului acesta mare nu îi este pe de-a-ntregul luat înţelesul, nu ar fi chiar aşa, fie că e zis în înţelesul întreg, fie că numai în micimea înţelesului pe care oricine l-ar avea, priceput ori nepriceput în a desluşi taine, înţelesuri şi taine ale înţelesurilor. Doar gândul omului este cel care se-ndeamnă la fapte fără folos, luându-şi dreptul de a fi, totdeauna, şi cauză şi efect, ajungând până la a se nega pe sine, negându-şi începutul, când nu-şi are model şi nici motiv, păcătuind împotrivă-i şi împotriva omului când se macină în moara argumentelor şi contraargumentelor din trecut. Când mâna ţi-ai întins, spre a-mi prinde mâna, arătându-ţi dorinţa ajungerii la liman, gândul, luat cu alte idei, n-a mai avut timp să caute explicaţii. Şi, nu-i ceva nou, nu-i prima dată... Doar că acum viaţa şi moartea se îngrămădeau pe acelaşi taler, doar fapta mai putea să le facă să înţeleagă, să-şi regăsească viaţa timpul vieţii şi moartea să îşi aştepte timpul morţii!
Ştiu, ştiu că spre câmpul înflorit tu drum îţi cauţi, cutremurată însă de toate cele de până mai ieri, fără înţelesuri a ceea ce abia acum, simţi, şi de-aceea fără îndrăzneala pe care alţii o au în faţa a ceea ce se vede, căci de-ar fi să nu poată să vadă, îngroziţi de teamă ar fi şi care-încotro ascunzătoare şi-ar căuta. Dinspre lumea ta către lumea ta, tu, către mine, ai întins mâna ca semn şi pecete a dorinţei de a privi luminile din lumina nemărginirii în care şi minunile se întâmplă la fel de des cum nu se întâmplă în mărginirea pe care oamenii, cu ştiinţă şi bună-ştiinţă, şi-o fac şi ţin la ea, luând-o drept bogăţie, căci de adevărata bogăţie nu pot să mai ştie, orbiţi de cele învăţate pe dinafară, pe nevăzute.
Şi vin... vin... în faţa pasului meu îţi vreau pasul, ca să nu te mai îndoieşti că vreunul poate să-ţi fie greşit. Şi mai stau în urma ta ca să fii cea care simte că nici nu se clatină, că nici nu se cutremură pământul drumului spre mai departe. Dar sunt mereu lângă tine, mereu cu tine, mâna ta, care prinzându-mi mâna ca şi cum dintotdeauna i-a fost dat să o prindă, drumului îi este reper şi îi dă sens. Tu înainte pentru ca să pot opri ceea ce din urmă, după tine, poate chiar şi după mine, ar ca să te mai ţină de vorbă, în loc ţinându-te, ca să mai treacă timpul, ca apoi, grăbindu-te, să n-ai timp să priveşti cât de frumoase sunt florile ce înfloresc sub privirea ta. Ia-ţi în grijă doar privirea spre înainte, la toate celelalte, aşa cum se pare că începi să îţi aminteşti, am eu grijă... În spatele tău sunt ca, spre câmpul înflorit, drum mergând, să pot să-ţi văd, întru totul, frumuseţea şi pot să văd pasul tău bucurându-se.

miercuri, 10 iulie 2013

Mireasă, în lumina zorilor

Dinspre soare-răsăre, pentru că soare răsărind viitorului eşti, drum baţi, despărţind în două ape şi munţilor dându-le poruncă să-şi lase crestele, spre cerul senin, privitoare. Ca mireasă, din ceruri coborâtă eşti, căci timpurile de schimbare, repede trecând, timp nu ţi-au dat să mai poţi schimba ceva, să laşi timp de aşţeptare celor ce nu pot să se vadă schimbaţi şi, asemenea lor, pe alţii să-i creadă schimbaţi, să-ţi mai laşi timp de întrebări, după atâtea treceri de vremuri întrebătoare, despre acea zi de mâine pe care ţi-o credeai, voind-o, târzie şi de un alt fel decât ai purtat-o, peste cumpeni de ani şi semne în calendare, de la începuturi, asemenea începuturilor începuturilor ce, chiar şi în ceţile nopţilor de întuneric, tot şi-au lăsat, sclipind în jurul tău, însemnele amintirii.
Dinspre soare-răsare, ca să poţi readuce vieţii soarele ce unii-l văd, alţii-l întrezăresc, iar alţii-l numesc aşa doar ca să dea cuvintelor credibilitatea de ei pierdută, priveşti spre soare apune, ştiind şi tu, aşa cum şi eu ştiu, că apusul, pentru cei mai mulţi, este doar răspunsul la dorinţa ce unii şi-o au, temători de a recunoaşte neputinţa de a merge mai departe, de a merge până la capăt. Găsindu-mă privind zorii, privind în ochi soarele şi câutând înţelesul primelor raze, piezişe, ce, dinspre apus spre răsărit trecând, măsoară umbrele, ca să poată să se ştie care sunt umbre fireşti şi care sunt umbre rătăcite, rămase de noapte, uitate la porţile închise ale Cerurilor pline de bucuria adevărurilor şi Adâncimilor înfricoşate că orice adevăr dă numele cel adevărat minciunii, cea pe care ele o arată tuturor ca adevăr al clipei, motivul pentru care, de multe ori, braţele ţi le deschizi, voind să alergi, timp să nu se mai treacă în zadar, spre soare apune, pentru a trăi miezul zilei care, dinspre răsărit spre apus mergând, nemuritor şi veşnic, de-a pururea, este.
Dinspre soare răsare, din noaptea plină de întunericul ce mi-a fost piatră de hotar, piatră de moară şi piatră de încercare, din întunericul nopţilor care, destul timp, te-a ţinut pe loc, ca dintr-o întâmplare, aşa cum fulgerele care-şi ştiu bine rostul dar de care oamenii, neştiindu-l, se tem, spre drumul tău mergând, în calea drumului meu, cunoscut de cândva, neştiut însă azi, înfricoşând tainele nopţilor fără vise, te-ai lăsat văzută coborând din Ceruri, aceeaşi cea de aici, alta fiind, cea care vei fi, în firescul ce-i este dat să-l trăiască acel care de întunericul nopţii nu se teme, ca şi acela care, cunoscând frigul şi nepătrunderea întunericului, de întuneric se vrea departe, călăuzindu-se după tăria pornirilor şi credinţa în asemănarea cu nepierirea şi neîngenuncherea în faţa ştreangurilor şi parâmelor de drum legătoare şi de destine vânzătoare.
Dinspre soare-răsare, ca nimic să nu se poată schimba şi nimic să nu mai stea în cale, ori să lase ca şi născocit de gânduri, ca să nu se afle de unde vine şi de cine e trimis, împotrivă-mi, ca să nu pot mai departe să merg, împotrivă-ţi, ca să nu poţi să ajungi mai devreme de a fi prea târziu, te-ai ivit, în clipe de zbatere şi căutare, ştiind rostul zădărniciei de care nu îţi este la îndemână să vorbeşti, aşa cum, cei necunoscători, ca mari cunoscători se arătă şi despre ea vorbesc, asemănând-o timpului în care nimic nu se face, lovind tocmai în cei de zădărnicie loviţi, nicidecum în cei ce zădărnicie potrivesc pe chipul şi mersul altora, ajutându-i să se laude pe sine, lor şi doar celor ce li se potrivesc cu totul, în fapte, în gânduri şi în rostuiri de întâmplări pe care nici Cerurile, de ar fi cumva ca cineva din Ceruri să fie dătător de puteri şi voie să se facă, nu le-ar putea pricepe absurdul, strigător şi el, ca absurd, la Ceruri, spre ajutor şi grabnică dezlegare.
Dinspre soare-răsăre, în clipă aproape ultimă, înainte ca vremurile de acum să-şi caute drum spre vremurile viitoare pe sub cerul prăbuşit peste întinsul necuprins al câmpiilor nestatorinice, mişcate de zbaterea vieţii devreme preschimbată în trecere peste prag neştiut şi nevăzut de nimeni altcineva, te-ai grăbit să fii văzută ca datul care se dă şi nu se ia, oricâţi s-ar învrednici să ghicească în stele sau în urmele paşilor, în trosnetul focului sau în clipocitul apelor de ploaie, ceea ce este ori ce va fi, cea care vieţii viaţă dăruieşte, puteri peste mărginiri redă şi nemărginirii îi stă în cale pentru a-şi avea focul vatră şi a nu se arde peste măsură. Şi bine ştiind, că totul este posibil, chiar şi imposibilui, tu care ca apa, dătătoare de viaţă, eşti, setei de viaţă prin drumul tău i-ai dat semn că îşi poate avea leac, acum şi pentru cât va fi să fie sete.
Dinspre soare-răsăre, dezlegătoare de piedici, spre a fi dezlegată de nerodire şi deznădejde, aşa cum doar puterea adevărului, bine şi repede, fără să se mai poată nerodirea întoarece, şi deznădejdea să îşi găsească loc de a se ascunde pentru a nu fi pe pustii alungată, mireasă, în lumina zorilor eşti, nevăzută de cei temători de lumină, doar ce cei privitori în lumină cunoscută, pentru ca ceasul care abia se abţine să dea de veste că va trezi chiar şi pe cei adormiţi, pentru a şti că eşti mireasă a iubirii şi a vieţii, fără îndoiala morţii. De-a pururea, altfel decât totul s-a arătat şi s-a crezut vreodată, altă dată... Lasă-te venită...